Jan Bråten

Samfunnsøkonom

Jan Bråten er spesialrådgiver i Statnett, men skriver her som privatperson.

Han er tidligere partner i ECON analyse og har mer enn 25 års erfaring fra energibransjen. Han er utdannet samfunnsøkonom og har også studert filosofi, matematikk og sosiologi.

Jan Bråten utga i 2014 rapporten "En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk – Framgang starter ved at noen går fram". Der kan du finne en mer omfattende drøfting av en del av temaene i denne artikkelen.

I 2017 utga Bråten rapporten Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft. Den beskriver drivkreftene bak en stadig raskere teknologiutviklingen og hvorfor presset for å utvikle bærekraftige løsninger vil bli sterkere.