Jan Erik Aukan

Tillitsvalgt i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening.

Jan Erik Aukan er tillitsvalgt i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening.