Jarl-Håkon Olsen

Lektor og medlem av programkomiteen for Nordområdeprogrammet, AUF i Nordland.

Jarl-Håkon Olsen er utdannet lektor i samfunnsfag med fordyping i historie.

Han er tidligere ansatt som faglig ungdomssekretær i LO og fylkessekretær for AUF.

Han er medlem av programkomiteen for Nordområdeprogrammet, AUF i Nordland.