Jens-Eirik Larsen

Journalist

Jens-Eirik Larsen er journalist. Han har siden 1988 fulgt utviklingen i Sovjetunionen og Russland med artikler og reportasjer i norske og nordiske aviser og magasiner.

Larsen har publisert artikler om russisk kultur, sport og politikk i bl.a. Ukebrevet Mandag Morgen, Ukeavisen Ledelse, A-Magasinet, Weekendavisen, Jyllands-Posten, Svenska Dagbladet, Helsingin Sanomat, Morgunbladid, Il Sole 24 Ore, The Independent Magazine og ELLE.

Larsen har tidligere vært journalist og fotograf i Nordlys og journalist i Dagbladet, fotosjef i Klassekampen, desksjef i Økonomisk Rapport, assisterende redaksjonssjef i Tidsskriftet for Den norske legeforening, journalist i Ukebrevet Mandag Morgen og kommunikasjonsrådgiver og partner i PR-byrået Nor PR.

Larsen har som fotograf vært delaktig i flere bokutgivelser;

Fungerer våre barnehager (Universitetsforlaget 1983), Om å elske Calcutta (Norad 1991), Camera Archaeologica - rapport fra et feltarbeid (Tromsø museums skrifter XXIII, 1996), Nordnorsk kulturhistorie (Gyldendal Norsk Forlag 1996), og med et essay om økoturisme i The Brand Book Mauritius 2017 (Mind Initiative 2017).

Med støtte fra Fritt Ord arbeider Larsen med en artikkelserie om arktisk og europeisk sikkerhetspolitikk, i samarbeid med Kommunal Rapport, Folkebladet og Agenda Magasin.