Jo Cranner

Statsviter

Jo Cranner er statsviter med yrkesbakgrunn fra trygdeetaten, NAV og Norsk Sykepleierforbund.

Et sentralt tema har hele veien vært IKT-utvikling innenfor helse- og velferdstjenestene.