Johanne Sommerschild Sundby

Professor emerita. Lege, spesialist i kvinnesykdommer, fødselshjelp, og aktivitet i global helse med fokus på kvinners reproduksjons forhold som ulovlig, farlig abort, prevensjonsbruk hos unge, seksualundervisning, fødselshjelp og mødredødelighet, omskjæring, kjønnsbasert vold, fistler. Har jobbet med å omsette forskning til politikk, f eks gjennom å sitte i diverse styrer i Forskningsråd og WHO, har ledet en NOU om kvinnehelse, og vært aktivist for kvinnehsles og selvbestemt abort; i Norske Kvinners Sanitetsforening og Kvinnefronten. Jobbet som skribent i Klassekampen og Uniforum.

Driver aktivt i en sport der kvinner og menn (og trans-) konkurrerer på like vilkår: Hundekjøring langdistanse.

Foto: Ola Gamst Sæther, Uniforum UiO