Johannes Bergh

Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Johannes Bergh er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institutt.

Bergh forsker på tema som politisk deltagelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.