John Erlandsen

Master i europeisk kultur

John Erlandsen har en mastergrad i Europeisk kultur ved UiO. Han søker doktorgradsstipendiater og jobber for tiden i barne