Jon F. Olsen

Samfunnsviter og skribent.

Jon F. Olsen er samfunnsviter, skribent og styremedlem i Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR).