Jon Magnussen

Professor i helseøkonomi

Jon Magnussen er prodekan og professor i helseøkonomi ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Han er opptatt av helsepolitikk generelt, og særlig organisering og finansiering av helsetjenesten.