Jon Nicolaisen

samfunnsøkonom

Jon Nicolaisen arbeider deltid som samfunnsøkonom i Civita. Nicolaisen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO). Han var ansatt i Norges Bank i perioden 1995-2020, de siste seks årene som visesentralbanksjef. I 2004-05 arbeidet han som rådgiver i sentralbanken i New Zealand. Tidligere har han blant annet arbeidet i OECD i Paris og Finansdepartementet.