Jørgen Axelsen

Jørgen Axelsen har master i statsvitenskap og har studert ved Universitetet i Oslo og SOAS i London. Masteroppgaven omhandlet konspirasjonsteorier på radikale høyre. Jørgen jobber i dag som vitenskapelig assistent ved C-REX – Senter for ekstremismeforskning.