Jørgen Andersen

Student

Jørgen Andersen studerer organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der han tidligere har tatt en bachelorgrad i Utviklingsstudier

Tidligere velferd- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjons arbeidsutvalg.