Jørgen Pedersen

Postdoc, UiB, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Jørgen Pedersen, ph.d. i filosofi fra UiB og professor i praktisk filosofi på Høgskolen på Vestlandet.

Han har blant annet skrevet Rettferdig fordeling og rettferdig skatt (2019).