Jørgen Pedersen

Postdoc, UiB, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Jørgen Pedersen er postdoc på Universitetet i Bergen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

Jobber generelt med et prosjekt om rettferdig fordeling og spesielt med en bok om rettferdig fordeling og rettferdig skatt.