Julie Evensen

Skribent og fotograf

Julie Evensen er utdannet samfunnsviter ved NTNU, UiB og The American University in Cairo.

Opptatt av bærekraft, mennesket, innovasjon og teknologi.

Bosatt i New York.

Twitter
Følg Julie på Twitter