Kate Hansen Bundt

Kate Hansen Bundt er utdannet statsviter med fordypning i Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa. I DDR-regimets siste år var hun stipendiat ved Humboldt Universitet i Øst-Berlin og hun kjenner Tyskland og landets historie godt etter mange opphold i landet. Hun har skrevet flere antologier og en rekke artikler om utviklingen i Tyskland, EU og europeisk sikkerhet, som hun fortløpende kommenterer i media.

Til daglig leder Bundt arbeidet i Den Norske Atlanterhavskomité, hvor hun er Generalsekretær. Hun har lang fartstid i det utenrikspolitiske fagmiljøet; hun har sittet i flere regjeringsutvalg og har en rekke styreverv, blant annet som styreleder ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, styremedlem i NOREF- norsk senter for internasjonal konfliktløsning, Vise-president i Atlantic Treaty Association og hun er medlem av fagrådet ved CSIS Stuart Center og Fridtjof Nansen Institutt.