Karl Polanyi

Økonom, filosof, forfatter og journalist.

Karl Paul Polanyi (født 25. oktober 1886 i Wien i Østerrike-Ungarn, død 23. april 1964 i Pickering i Canada) var en ungarsk tenker, kjent for sin opposisjon til tradisjonell økonomisk tekning, spesielt uttrykt i hans bok "The Great Transformation".

Polyanis "The Great Transformation" ble en modell for mye senere historisk sosiologi.

I 1933 emigrerte Polany til London, hvor han arbeidet som journalist og privatlærer. Etter krigen mottok han et tilbud om stilling fra Columbia University i USA (1947–1953). På grunn av konas fortid i kommunistpartiet, måtte Polanyi bosette seg i Canada og pendle til New York.