Keith Payne

Professor og forfatter

Keith Payne er professor i psykologi.

Han er en internasjonal foregangsmann innen psykologi knyttet til ulikhet og diskriminering og har publisert i en mengde akademiske publikasjoner, men skriver også for et bredere publikum i Scientific American og Psycholgy Today.

Hans arbeid er også blitt omtalt i populære medier, som The Huffington Post og The Atlantic.