Kirsti Bergstø

Leder, Sosialistisk Venstreparti

Kirsti Bergstø er leder i SV og stortingsrepresentant for Akershus. På Stortinget er hun parlamentarisk nestleder i stortingsgruppen og medlem i arbeids- og sosialkomiteen.

Kirsti kommer opprinnelig fra Nesseby i Finnmark. Kirsti representerte Finnmark på Stortinget fra 2013-2017.

Kirsti er utdannet barnevernspedagog, og har blant annet jobbet innen tjenester for mennesker med utviklingshemming og autisme, på krisesenter for voldsutsatte kvinner, NAV og hjelpetjenesten i Nesseby.

(Kilde: SV.)