Kirsti Svenning

Kirsti Svenning har i en årrekke jobbet med kommunikasjon, bærekraft og sirkularitet som spesialfelt. Hun har bakgrunn fra forskningsformidling hos NUPI og SUM, og var presseansvarlig for Nobels Fredssenter i 11 år. Hun har lang erfaring med tverrfaglige arbeidsprosesser innen flere samfunnsområder. Kirsti jobber nå som selvstendig rådgiver.