Kjell Roland

Samfunnsøkonom

Kjell Rolland er samfunnsøkonom med bakgrunn fra Forskningsavdelingen i SSB, leder i ECON og adm dir i Norfund, nå selvstendig konsulent.