Kjersti Brathagen

Høgskolelektor

Kjersti er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-øst Norge. Hun er i ferd med å avslutte avhandlingen “Seen from the periphery: Norway and international human rights protection, 1944-1953”, som skal leveres ved UiO.

For tiden jobber hun med temaene menneskrettigheter og den andre verdenskrig. Hun har blant annet et bidrag i boken hun var medredaktør for, sammen med Rasmus Mariager og Karl Molin, Human Rights and the Cold War in Europe (Routledge, 2014).

Hennes interesseområder omfatter internasjonale institusjoner og diplomati; fascisme og nasjonalsosialisme; folkerett og menneskerettigheter på 1900-tallet.