Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, valgt inn fra Hordaland.

Er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, og nestleder i Senterpartiets gruppestyre på Stortinget.