Kjetil Rommetveit

Førsteamanuensis

Kjetil Rommetveit er førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen (UiB). Han forsker på forholdet mellom store teknologiske systemer, samfunn og politikk, og er faglig koordinator for UiBs masterprogram i bærekraft.

Twitter
Følg Kjetil på Twitter