Kristine Endsjø

Kristine Endsjø har en master i internasjonalt forsvar og sikkerhet fra Cranfield University/UK Defence Academy.

Hun har også studert arabisk og midtøstenkunnskap ved Universitetet i Oslo.

Endsjø er interessert i internasjonale relasjoner og konflikt, men også sosial ulikhet, integrering, og radikalisering. Masteroppgaven hennes handlet om islamsk radikalisering i Norge og Storbritannia, polariseringstendenser, verdier, medias rolle og strategier mot dette.