Kristoffer Gaarder Dannevig

Forlegger

Kristoffer Gaarder Dannevig er forlegger og grunnlegger av ÆR forlag. Han er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo, der han skrev masteroppgave om afrikanernes møte med europeerne. Han har skrevet en rekke kronikker og deltatt i debatter om samfunn, kultur og historie.

Kristoffer bor i Maridalen med kone, barn og en skogkatt.