Kristoffer Gaarder Dannevig

Historiker og forlegger, ÆR forlag.

Kristoffer Gaarder Dannevig er forlegger og grunnlegger av ÆR forlag.

Han er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo, der han skrev masteroppgave om afrikanernes møte med europeerne.

Han har skrevet en rekke kronikker og deltatt i debatter om samfunn, kultur og historie.

Kristoffer bor i Maridalen med kone, barn og en skogkatt.