Laila Wallin

Leder, NAV Frogn

Laila Wallin er leder av NAV Frogn, og har fra tidligere mer enn 13 års erfaring som både veileder, mellomleder og leder for ulike fagområder og enheter i NAV.

Hun har master i sosialt arbeid og skrev oppgave om NAVs praktisering og bruk av begrepet «nedsatt arbeidsevne» i et språklig/kulturelt perspektiv.