Lars Mamen

Tømrer

Lars er tømrer og daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Fair Play Bygg Oslo og omegn er en organisasjon med formål å motarbeide arbeidslivskriminalitet, og skape en ryddig og seriøs byggebransje, med gode arbeidsforhold og like konkurransevilkår. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom fagforeningar og bransjeorganisasjoner i bygg og elektro. Arbeider med å samle inn tips og informasjon om a-krim. kvalitetssikrar dette og sender Akrim-senteret.