Lars Inge Terum

Professor, OsloMet

Lars Inge Terum er professor emeritus, tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet.

Han har forsket på bl.a. velferdspolitikk, utdanningspolitikk og profesjonsutøvelse, og var bl.a. bidragsyter og en av redaktørene til boka Trygd i aktiveringens tid (Gyldendal 2019). De senere årene har han særlig publisert artikler om skjønnsutøvelsen til bakkebyråkratene i Nav.

Terum var professor og leder for Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet fra starten i 1998 til 2012, og initierte i 2014 Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). I 2020 startet han «KAI-podden», en podkast der han fram til 2023 diskuterte arbeidsinkludering og utenforskap med forskere og politikere.