Lasse Hodne

Professor, kunsthistorie

Lasse Hodne er professor i kunsthistorie ved NTNU.

Han har utdannelse fra Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet ved Det norske institutt i Roma. Hovedinteressen er billedkunst fra middelalderen og renessansen, med spesiell vekt på Italia.

Om middelalderens ikonografi har han publisert bøkene The Virginity of the Virgin (2012) og Sponsus amat sponsam (2007).

Andre interesser er fascismens arkitektur og bruk av symmetri i kunsten. I den senere tid har han også befattet seg med teoretiske problemer knyttet til forholdet mellom portrettmaleri og ansiktspersepsjon.