Linda Marie Rustad

Direktør

Direktør i Kilden kjønnsforskning.no og ansvarlig redaktør for Kildens nyhetsmagasin