Linda Noor

Sosialantropolog og daglig leder, Minotenk

Linda Noor (tidl. Alzaghari) er daglig leder i Minotenk.

Linda er utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt av emner om Midtøsten og islam. Hun er fast spaltist i Ny Tid og den tyrkiske avisa Zaman, samt nemdmedlem i UNE.

De siste årene har hun engasjert seg i det forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme blant unge muslimer, og har to ganger blitt invitert av President Obama for å dele av sine erfaringer i Det Hvite Hus og FN.

Twitter
Følg Linda på Twitter