Linn Beate Kaald Thoresen

Lektor

Linn Beate Kaald Thoresen er lektor i norsk og samfunnsfag ved Bjørnholt videregående skole i Oslo.

Hun har MA i politisk teori fra University of Essex i Storbritannia og utdanning i statsvitenskap, idéhistorie, norsk og mediefag fra Norge.

Før hun ble lærer jobbet Kaald Thoresen mange år i Justisdepartementet.

Hun har også hatt ulike verv i Venstre i tillegg til å bruke mye fritid på skriving.