Madelene Leidland

Adjunkt og masterstudent

Adjunkt i religion og samfunnsfag.

Masterstudent på MF (Det teologiske Menighetsfakultet) og skriver masteroppgave om debatten rundt KRLE.

Aktiv i studentpolitikken, blant annet som Norsk studentorganisasjoner representant i det nasjonale GNIST-samarbeidet.

Twitter
Følg Madelene på Twitter