Margrete Søvik

Dr. art.

Margrete Søvik er dr.art fra Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Social Benefit of Domesticated Religion: Islamic Instruction in German Public Schools, 1979-2001" (2006)

Hovedfagsoppgave i historie fra Universitetet i Bergen med oppgaven "Islam i fransk integrasjonsdiskurs: En analyse av den franske slørdebatten i 1989" (1998)