Margunn Bjørnholt

Forsker og professor

Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og professor i sosiologi, Universitetet i Bergen.