Marianne Grav Semner

Marianne Grav Semner, er utdannet lærer og har arbeidet 10 år i barneskolen. Hun har studert ASK ved høyskolen i Vestfold og deltatt og holdt foredrag på mange kurs og konferanser i regi av både det det offentlige og privat. Hun har i mange år arbeidet for barn og foreldre som trenger hjelp for å få tilgang til symbolspråk. Hun tok initiativ til stortingsbehandlingen om rett til språk som resulterte i at 2009 ble ASK ble likestilt med tegnspråk