Maria Schumacher Walberg

Økonom

Maria Schumacher Walberg er samfunnsøkonom, spesialrådgiver i LO og påtroppende leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i finansfraksjonen til Ap på Stortinget, og er forfatter av boka "Rødt lys - Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det" sammen med Marianne Marthinsen.