Maria Wasvik

Maria Wasvik har jobbet som rådgiver i den fagpolitiske avdelingen på Antirasistisk Senter siden 2015. I 2017 var hun prosjektleder for en større kartlegging av opplevelser med rasisme blant ungdom, og utarbeidet en rapport om de viktigste funnene.

Tidligere har hun blant annet jobbet med skyggerapportering til FNs rasediskrimineringskomite CERD, og i flere år med både voksne og mindreårige asylsøkere.

Wasvik har utdannelse innen statsvitenskap og menneskerettigheter.