Mari Amdahl Heglum

Statsviter

Mari Heglum er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Til daglig jobber hun som daglig leder i UngOrg - en paraplyorganisasjon for 62 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Hun har tidligere vært frivilligkoordinator for Oslo MDG, forskningsassistent og sekretær for Forum for vitenskapsteori ved UiO, nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus og leder for Venstrealliansen.