Mari Seilskjær

Jurist

Mari Seilskjær er jurist.

Hun er aktiv i arbeidsgruppa for Klimasøksmål Arktis, hvor en koalisjon av organisasjoner og enkeltpersoner har gått sammen for å saksøke staten og hevder at tillatelsene til oljeutvinning i Barentshavet er i strid med Grunnlovens miljøbestemmelse.

Mari har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Bergen og en mastergrad i rettsvitenskap (juss) fra Universitetet i Oslo.

Hun skrev masteroppgave om klimalovgivning som verktøy for å minske gapet mellom klimamål og faktiske utslipp.