Marit Himle Pedersen

Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

Utdanna allmennlærar og har bakgrunn frå alle trinn i grunnskulen, med vekt på ungdomstrinnet. Har vore Hovudtillitsvald og nestleiar i Utdanningsforbundet Stord i 10 år i tillegg til fylkesstyremedlem i to periodar i Udf Hordaland.