Mari Teigen

Forsker

Mari Teige er forsker og leder Core: kjernemiljø og likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. Teiges forskningsfelt inkluderer analyse av likestillingspolitikk, kjønnskvotering og kjønn i arbeidsmarkedet og forskning. Hun har gitt ut en rekke bøker, rapporter og artikler, blant annet boka "Ulik likestilling i arbeidslivet" fra 2016, skrevet i samarbeid med Sigtona Halrynjo.