Marte Eidsand Kjørven

Førsteamanuensis, UiO.

Marte Eidsand Kjørven er førsteamanuensis i kommersiell kontraktsrett ved Institutt for Privatrett, UiO.

Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet.

Kjørven er særlig opptatt av spørsmål om hvordan finansmarkedene er regulert, og forholdet mellom finansinstitusjoner og forbrukere.

Hun sitter også i Tankesmien Agendas Akademiske råd.