Markus Wagner

Markus Wagner er professor i kvantitative metoder innen statsvitenskap ved Universitetet i Wien. Wagner forsker på politiske partier, velgeratferd og velgeres syn på folkevalgte.