Melinda Henriksen

Psykolog

Melinda Henriksen er psykolog med erfaring fra arbeid i familievernet og i to kommuner, med både voksne og barn.

Hun har tidligere publisert kronikker i blant annet Tidsskrift for Norsk psykologforening, Aftenposten, Dagbladet og Dagens Medisin.

Henriksen er mamma til to små og engasjert medlem av MDG.