Mette Sønderskov

Postdoktor, Høgskolen i Innlandet

Mette Sønderskov er postdoktor, Høgskolen i Innlandet.

Hun forsker på ungt utenforskap og innovasjon i offentlig sektor.