Minda Holm

Statsviter og forsker

Minda Holm er statsviter og forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Hun har også en bistilling ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS), og er stipendiat ved Universitetet i København.

Holm forsker på spørsmål knyttet til global orden, internasjonal ideologi, sikkerhetspolitikk og suverenitet. Hun har publisert og forsket på amerikansk, norsk og russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun publisert mer teoretisk arbeid knyttet til begrepshistorie, suverenitet og internasjonal orden i tidsskriftene Review of International Studies og International Studies Review.

Fra januar 2018 leder Holm et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet i Norge som ser på konservativ, høyreradikal motstand mot internasjonal liberal ideologi i Europa, Russland og USA. Fra 2018 jobber hun parallelt med en mer teoretisk rettet doktorgradsavhandling om internasjonal ideologi og motideologi ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i København.

Holm er ellers medredaktør for Internasjonal Politikk og fast utenriksspaltist for Dagsavisen, og sitter i styret til bl.a. Human Rights House Foundation.