Morten Walløe Tvedt

MoFørsteamanuensis i offentlig og internasjonal, Høyskolen i Molde.

Morten Walløe Tvedt er førsteamanuensis i offentlig og internasjonal rett ved Høyskolen i Molde. Han forsker på ulike aspekter av rettslige reguleringer av bioteknologi.

Hans siste monografi handler om kontraktsrett innenfor bioteknologisk forskning og utvikling.