Natasha Pedersen

Natasha Pedersen er generalsekretær og fagansvarlig i Foreningen for barnepalliasjon. Hun er med i Board of Directors in EAPC og ansvarlig for Andreas Hus, Norges første barnehospice. Hun var representant i utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer for lindrende behandling for barn i Helsedirektoratet som ble ferdig våren 2016, og var med i referansegruppen i Helsedirektoratet som jobbet med Fagrapport i lindrende behandling. Hun var medlem av NOU 2017: 16 På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende. Hun er vinner av Ventafridda Award for pioner virksomhet i barnepalliasjon, er forfatter og skribent, og mamma til Andrea og Isabell.

Foto: Foreningen for barnepalliasjon.